söndag 31 oktober 2010

Här kommer lite fakta (eller ja, inte så lite fakta förresten) om mitt sjukdomstillstånd.

"PRL - Prolaktin - Prolaktinom

Överskott av hormonet prolaktin beror på en (oftast) ofarlig tumör i hypofysen, som oreglerat bildar hypofyshormonet prolaktin.
Orsaken till prolaktinom är okänd. Dessa tumörer är ibland mycket stora och kan trycka på synnerven och ge synnedsättning. Prolaktinom kan också vara mycket små. Symptom på grund av hormonöverproduktion leder ofta till utredning och diagnos.

Prolaktin är nödvändigt för mjölkproduktionen i brösten under amning. Prolaktin har också andra men inte helt klarlagda effekter. Prolaktin finns också hos män. Prolaktin identifierades hos människan och började mätas i början av 1970-talet.

Ärftlighet och förekomst

Sjukdomen är hos de flesta inte ärftlig. Om prolaktinom utgör en av flera hormonproducerande tumörer hos samma person – bisköldskörteln och hormonella magtarmkanalen är då oftast samtidigt drabbade – kallas sjukdomen multipel endokrin neoplasi (MEN) nr. 1. Denna sjukdom är ärftlig.

Prolaktinom är den vanligaste hypofystumören. Årligen drabbas cirka 25 – 50 personer per en miljon invånare av prolaktinom.

Om sjukdomen blir svårare

Om sjukdomen inte behandlas blockerar prolaktin bildningen av könshormoner, vilket ger menstruationsrubbningar och upphörd menstruation. Ägglossningen upphör och du blir infertil. Män drabbas av impotensbesvär. Hos växande barn kan längdtillväxten avstanna.

Symptom och besvär

Prolaktinom orsakar hos kvinnor menstruationsrubbningar och upphörd menstruation och infertilitet, hos män impotens.
Många får psykiska symptom, som delvis kan kopplas till minskad könshormonbildning. Viktökning förekommer. Om tumören blir stor innan diagnosen ställs, kan detta medföra huvudvärk och synpåverkan.
Utan behandling kan brist på könshormon leda till benskörhet och ökad åderförkalkning.

Undersökningar

Vid misstanke på prolaktinom utförs analys på prolaktin i blod, ofta upprepade prover. Samtidigt kontrolleras övriga hypofyshormoner för att stadfästa eventuell annan hypofyshormonöverproduktion eller hormonbrist.
För att hitta hypofystumören genomgår du en magnetkamera undersökning (MR). Tumören kan vara liten eller stor.

Att få ett sjukdomsbesked

Prolaktinom är en ganska ovanlig sjukdom, även om den är vanligast bland hypofystumörer. Prolaktinproducerande tumörer är så gott som alltid godartade.

Vård och behandling

Tidigare operarades prolaktinom med blandat resultat. Man kunde ofta inte operera radikalt och hormonöverproduktionen kvarstod. Sedan cirka 30 år har man kunnat behandla prolaktinom medicinskt med dopaminliknande substanser, så kallade dopaminagonister. Resultaten av denna behandling i tablettform är oftast mycket goda. Prolaktinnivån i blod blir normal och hypofystumören minskar i storlek och försvinner. Detta gäller även mycket stora tumörer. Normaliserade prolaktinnivåer uppnås efter kort eller lång tids behandling, ibland efter flera år. Behandlingen är i de flesta fall livslång.

Risk vid behandling

Medicinsk behandling med dopaminagonister kan ge nästäppa, illamående, ibland svimningskänsla, trötthetssyndrom och psykiska besvär.
Graviditeter bör helst planeras i samråd med behandlande läkare. Oftast slutar man med medicinen, när man blir gravid.

Vårdnivå

Vanligen remmitteras du från husläkare eller annan specialist, till exempel gynekolog vid menstruationsrubbningar, till specialist eller specialist-klinik. När diagnos fastställts och behandling givit önskat resultat, kontrolleras hormonvärden 1 gång per år och röntgen med långa mellanrum, upp till 5 år. Risken för hormonförändring och tumörtillväxt även under behandling innebär att dessa patienter bör kontrolleras av specialist."

Uppdaterad 2008-10-03
Informationsansvarig Hypofyscentrum

3 kommentarer:

Marie sa...

Hur liten/stor är din tumör?
Eller har du lyckats medicinera bort den? (du har säkert skrivit det nånstans men jag har dåligt minne).

Lycka till hos doktorn, kram :-)

Marie sa...

Då borde den med lite tur ha krympt ännu mer under det här året då :-)

Malin sa...

Hade samma fråga, hur stor liten är din tumör? Hoppas och håller tummarna att den bra blir mindre ich mindre! Kraaaam!